Přejít na obsah
Magistrát města Liberec
Home > MP Liberec > Historie...
Tísňové volání Tísňové volání: 156 SMS pro neslyšící SMS pro neslyšící: 721225874

Historie městské policie

 • 1991 - rok vzniku prvního útvaru, který je podobný obecní policii. Pod vedením pana Tlustého bylo v tomto roce ve službě 6 osob, zatím beze zbraní a vysílaček. Služebna na Soukenném náměstí.
 • 1992 - velitelem je pan Sklenář a zřízení MP je přijato obecně závaznou vyhláškou města Liberce č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec. Objevují se první služební zbraně - pistole ČZ vz. 83 ráže 9 mm.
 • 1993 - ředitelem se stává Jiří Vacek. Přijato 60 strážníků, všem sloužícím strážníkům jsou zakoupeny služební zbraně, a to revolvery Colt King Cobra, Smith&Wesson a pistole ČZ 85. Začínají se používat neprůstřelné vesty při zásazích, spojení zajišťují radiostanice Motorola, nakupuje se a zasíťovává se PC technika, kupují se 4 služební vozidla. Přijata vůbec první koncepce MP Liberec se směnami, výkonem, operačním střediskem a organizační strukturou. Proníhá intenzivní výcvik střelecko-taktické přípravy. Stav strážníků byl cca 85 osob. MP se stěhuje do nových prostor na tř. Dr. M. Horákové.
 • 1994 - zřízení oddělení pro projednávání přestupků a dopravní oddělení. které zabezpečuje dohled nad dopravní situací pomocí tří dvoučlenných hlídek vybavených prvními TPZOV.
 • 1995 - vybudování nového systému evidování a zpracování přestupků pomocí přenosných počítačů (PTC) a následného zpracovávání na PC. Společné vyvíjení a rozvíjení systému s firmou DHS Praha a Merlin Praha. Otevřena první služebna v Rochlicích (20.7.1995) - 6 strážníků + velitel.
 • 1997 - ředitelem je jmenován Břetislav Putna. V tomto období se pokračuje v profesionalizaci MP Liberec. MP Liberec dosahuje velkých úspěchů na střeleckých soutěžích. Zásahová jednotka je na vysoké úrovni.
 • 1998 - ředitel Josef Žejdl. Otevřena druhá služebna MP na Františkově (1.4.1998). V tomto roce dochází k realizaci městského kamerového systému v počtu osmi kamer a následně k dalšímu rozšiřování. Počet strážníků a pracovníků čítá cca 100 osob.
 • 1999 - ředitelského postu se ujímá Čestmír Hřebík. Od tohoto roku fungují po městě schránky důvěry. Kamerový systém má již 19 kamer, včetně pokrytí části sídlišť Rochlice a Broumovská.
 • 2001 - v autoparku MP přibyly dva motocykly Cagiva v policejní úpravě.
 • 2002 - nákup preventivního radaru v rámci prevence kriminality.
 • 2004 - převzetí městského kamerového systému do správy MP. Zprovozněn mobilní telefon pro sluchově postižené spoluobčany, na který mohou zasílat své podněty, stížnosti či oznámení pomocí SMS zpráv.
 • 2005 - revitalizace a převod kamerového systému z analogového na digitální. Zřízení operačního střediska v prostorách Krajského úřadu.
 • 2008 - stěhování do budovy „Uran". Po výběrovém řízení nastupuje do čela MP Mgr. Ladislav KrajčíkAktuálně