Přejít na obsah
Magistrát města Liberec
Home > MP a... > Co všechno by...
Tísňové volání Tísňové volání: 156 SMS pro neslyšící SMS pro neslyšící: 721225874

Co všechno by měl znát liberecký majitel psa

 Zacházení se psem:

 • Pes nesmí být týrán. Takové jednání může být kvalifikováno podle zákona jako trestný čin. Platí to např. i pro situace, kdy někdo psa opustí nebo vyžene. V případě podezření na týrání jakéhokoliv zvířete doporučujeme obrátit se na Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj.
 • Pes musí být označen platnou evidenční známkou (známka je vydána po splnění ohlašovací povinosti na MML).
 • Obecně závazná vyhláška města Liberec ukládá za povinnost mít na veřejných prostranstvích psa na vodítku. Město Liberec však zároveň určuje zóny, kde je volný pohyb psů dovolen (viz. mapy volného pohybu).
 • Držitel psa je povinen zabránit tomu, aby pes obtěžoval nebo omezoval jiné osoby a nebo jiná zvířata.
 • Každý držitel psa je povinen učinit opatření proti úniku psa. Kdo tuto povinnost nerespektuje, porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání (§ 13 tohoto zákona).
 • V prostředcích liberecké městské hromadné dopravy je pohyb zvířat upraven smluvními přepravními podmínkami (čl.XI.2. Přeprava živých zvířat).
 • Držitel psa je povinen na veřejných prostranstvích neprodleně po svém psu odstranit výkaly.

 

Ohlašovací povinnost a placení poplatku:

 • Držitel psa (tedy fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území statutárního města Liberec) má za povinnost ohlásit držení psa.
 • Poplatek ze psů platí držitel psa za psy starší 6-ti měsíců.
 • Při změně (majitele nebo psa) se platí poplatek v poměrné výši.
 • Výše poplatku:
o       za prvního psa 600,- Kč (ve zvláštních případech je držitel od poplatku osvobozen),
o       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,- Kč,
o       poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,-Kč, za prvního a 300,- Kč za dalšího psa.
 • Při nezaplacení může činit výše poplatku až trojnásobek.

 

Upozornění pro neukázněné pejskaře:

  Jak ukazují zkušenosti, volně pobíhající pes (přestože je "hodný") se může za určitých okolností (např. úlek, nervový zkrat) stát svému okolí nebezpečným. Nebo jeho volný pohyb vyvolává obavy a nepříjemnosti u jiných pejskařů, maminek s dětmi, cyklistů apod.

   Proto dohled nad dodržováním povinností pro majitele psů patří mezi úkoly Městské policie Liberec. Porušení povinností uložených vyhláškou může být kvalifikováno jako přestupek na úseku státní správy a územní samosprávy dle § 46, odst. 2, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů. Strážník tak může např. při zjištění volně pobíhajícího psa, neuklizeného exkrementu na místě uložit držiteli psa blokovou pokutu do výše 1.000,- Kč nebo může celou záležitost předat do správního řízení, kde může být uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Mapy s vyznačením zón pro volný pohyb psů:

U Harcovské přehrady
Fibichova
Svahy Třešňová
Příkrý Vrch
Baltská
Strážní, Hlávkova
Park u kostela sv. Kříže
Terasy Lazebnický Vrch
Lesopark pod Královým Hájem
Broumovská
Gagarinova
Pod sídlištěm Kunratická
Doubí
Ještědská - nad školou
U Domoviny a lesík u teplárny
Krejčího
Ječná
Polní u kynologického cvičiště
U Veseckého rybníka
Ostašovská u útulku
U cyklostezky
Na Perštýně
Vratislavice


Odkazy: 

Vyhlášky Statutárního města Liberce

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec o místním poplatku ze psů


Aktuálně