Přejít na obsah
Magistrát města Liberec
Home > Tým > Hlídková...
Tísňové volání Tísňové volání: 156 SMS pro neslyšící SMS pro neslyšící: 721225874

Hlídková služba MP Liberec

Pěší hlídky

Hlídky vykonávající pěší hlídkovou činost se pohybují převážně v ulicích centra města. Preventivně působí v místech většího pohybu lidí (Fügnerova ulice, pěší zóny, Benešovo náměstí). Dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech u škol, na bezpečnost cestujících v nočních spojích MHD. Kontrolují průběh různých shromáždění, fotbalových utkání. Na základě poznatků o kriminalitě provádí kontrolu vytipovaných lokalit a přispívají ke zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku. Motorizované hlídky PCO

Hlídky vykonávající svou činnost ve služebním vozidle. Na pokyn operačního městského kamerového systému vyjíždí na hlášení o narušených objektech, na telefonická oznámení, tísňová volání. Předvádí osoby na PČR. Asistují Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje při výjezdech do rizikových míst, nebo k problémovým osobám. Spolupracují s PČR při vybraných akcích. Na základě poznatků o kriminalitě provádí kontrolu vytipovaných lokalit. Členové těchto hlídek jsou podrobeni intenzivnějšímu výcviku sebeobrany, taktiky a bojové střelby. Věrným druhem některých hlídek PCO je služební pes.Motorizované dopravní hlídky

Tyto hlídky věnují pozornost dopravní situaci ve městě. Zajišťují průjezdnost a průchodnost komunikací, dodržování režimu pěší zóny a režimu abonentního parkování. Prosazují respektovanost dopravního značení. Odstraňují překážky na komunikaci, vážnější závady oznamují a označují dopravní značkou. Určité dopravní přestupky řeší i s pomocí neoblíbené "botičky".Cyklohlídky

Cyklohlídky působí  v méně exponovaných částech města, hůře dostupných pro pěší nebo motorizované hlídky (zahrádkářské kolonie, cyklostezky, lesoparky, sportovní areály, okolí vodních ploch) nebo v jiných vytipovaných místech. Řeší problematiku černých skládek, autovraků, vandalismu, životního prostředí. Dohlíží na bezpečnost pěší a cyklistů na stezkách (ochranné přilby, volný pohyb psů) monitorují situaci v lesoparcích a u dětských hřišť.  V neposlední řadě také asistují při zabezpečení veřejných akcí (Školy na kole, Libercem na kole, BESIP)Ski-hlídky

Tato liberecká zajímavost je opatřením, které má za hlavní cíl zvýšit bezpečnost návštěvníků libereckých sjezdovek, např. rodin s dětmi. Impulzem pro spuštění této služby v Liberci byl nárust vážných úrazů, které byly způsobené hrubou bezohledností některých lyžařů. Ski hlídka v zimě působí v celém Ski areálu Ještěd. V době největší návštěvnosti zde strážníci preventivně působí na lyžích, kontrolují nehodové úseky, jsou připraveni pomoci vyčerpaným, začátečníkům a dětem. Zaměřují se na chování  "hazardérů se zdravím ostatních". Dále  přivolávají Horskou službu k místům lyžařských nehod, zabezpečují tato místa, zajišťují osobní věci a "soukromí" zraněných, fungují jako překladatelé v případě cizinců apod. Služebním vozidlem a pěšky provádí hlídkování na parkoviších, v blízkosti pokladen a odstavených lyží. Zároveň udržují stálou průjezdnost "cesty pro sanitku" k základně Horské služby. Zde řeší parkování bezohledných řidičů.


Aktuálně